NAJI GOCHE - regionalny magazyn społeczno-kulturalny

Dawna kaszubska apteka

W cyklu: (liczba artykułów 50)

[NG: ]   Autor:  - (liczba artykułów: 2)

Okładka, opracowanie graficzne Marcin Noniewicz

skład i łamanie Ewa Sawicka

korekta Beata Cybulska

Druk i oprawaWydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum'

© Copyright by Wydawnictwo REGION

81-574 Gdynia, ul. Goska 8 tel. 058 629 59 47

e-mail: biuro@jcrk.pl; www.region.jcrk.pl

księgarnia internetowa: www.podgryfem.eu

 

Od autora

Kaszuby od ponad ćwierć wieku są moim domem. Tu osiedliłem się i tu pracuję. Jednocześnie jestem zafascynowany kulturą materialną i duchową Kaszub. Na własne potrzeby poznania mojej małej ojczyzny zbierałem liczne wątki legend, przepisy kulinarne, tajemnice medycyny ludowej i magii. Wszystko to pozwala mi lepiej poznać świat i ludzi, wśród których żyję i z którymi pracuję. Jest to właściwie już mój świat, w którym znalazłem własne miejsce na ziemi. Uważam także, że należy chronić od zapomnienia to wszystko, co jest siłą, charakterem i wartością tych stron oraz ocalać piękny duchowy świat Kaszub. Mam nadzieję, że moje „zbieractwo" kultury duchowej regionu w jakimś skromnym stopniu przyczyni się do ocalenia tych wartości, o których nie wolno zapomnieć. W duchu tym oddaję w ręce czytelnika tę niewielką publikację, zachęcając do nowego spojrzenia na otaczający nas świat przyrody i mądrość pokoleń Pomorzan.

Magia i zioła w kaszubskiej tradycji

Zioła i specyfiki roślinne były przez wieki wykorzystywane w obrzędach magicznych na terenie całych Kaszub. Większość magicznych przepisów uległa już zapomnieniu. Ich ślady przechowały się jedynie w wątkach legend i szczególnie ważnym źródle, w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty. Jest to nieoceniona kopalnia wiedzy na temat kultury duchowej regionu. Wiele z poznanych przeze mnie „magicznych przepisów” konfrontowałem właśnie z tym pomnikowym dziełem . Niektóre z poznanych zastosowań roślin w magii na Kaszubach postaram się tu zaprezentować. Oczywiście, nie ma to być instruktaż dla przyszłych czarownic, jedynie przypomnienie dawnych magicznych wierzeń naszych przodków ( niekoniecznie z przymrużeniem oka gdyż stosowanie niektórych środków roślinnych mogło przynieść określone szkody na zdrowiu) Dlatego ograniczę się tu jedynie do przedstawienia kilku roślin stosowanych w ludowej magii ( ale bez podawania przepisów) /.../

*

A oto jakie autor wymienia i omawia „ magiczne” rośliny i inne specyfiki spożywcze.…?

Podaje je w kolejności za spisem treści:

Babka; Bez czarny; Brzoza; Burak stołowy; Bursztyn; Czarne jagody; Cebula; Chaber; Chrzan; Dziewanna; Dziurawiec; Dynia; Głóg; Jałowiec; Kalina; Kapusta; Kasztany; Kminek; Koniczyna; Kora dębowa; Krwawnik pospolity; Lipa; Lnica pospolita; Łopian; Macierzanka; Majeranek; Maliny; Marchew; Mleko; Ocet; Orzech; Pietruszka; Pokrzywa biała; Pokrzywa zwyczajna; Porzeczka czarna; Poziomka; Rozchodnik; Róża; Rumianek; Słoma; Sosna; Tabaka; Tatarak oraz Woda.

/tz/


NAJI GOCHE | e-mail: