string(229) "Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'najigoche.c.nazwa' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by" NAJI GOCHË - autor Andrzej Szutowicz Drawno
NAJI GOCHE - regionalny magazyn społeczno-kulturalny

Andrzej Szutowicz [Drawno]

Andrzej Szutowicz [Drawno]

Mjr. Andrzej Szutowicz - dowódca jednostki wojskowej – saper. Członek Stowarzyszenia Saperów Polskich Drawno, redaktor kwartalnika historycznego – Kawaliera, historyk, regionalista pomorski. (www.choszczno.biz)

Lista artykułów


NAJI GOCHE | e-mail: